نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی:

بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی

از آزمایشگاه‌های زیر مجموعه دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی است که در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت می کند. هدف اصلی این آزمایشگاه ایجاد محیط مناسب آموزشی برای دانشجویان دامپزشکی در جهت یادگیری دروس آزمایشگاهی و آشنایی با روش­های کنترل میکروبی مواد غذایی شامل میکروارگانیسم­های مولد فساد و پاتوژن موجود در مواد غذایی، کنترل شیمیایی مواد غذایی شامل آنالیز شیمیایی مواد غذایی و کنترل کیفی جیره ­های مصرفی در پرورش دام و طیور بر اساس استانداردهای موجود می باشد. تجهیزات آزمایشگاهی این واحد شامل: شیکر، کوره الکتریکی، اسپکتروفتومتر، هود لامینار، هود شیمیایی، انکوباتور، اون، بن ماری، ورتکس، سمپلرهای متغییر و ثابت، جار بی هوازی، هات پلیت، هیترهای تخت و گود چند کاناله، دستگاه سوکسله، دستگاه کجلدال، استومکر، سانتریفیوژ ژربر و اتوکلاو می­ باشد.