نمایشگر دسته ای مطالب

تغییر ساعت کلاس های درسی دانشکده


  تغییر ساعت کلاس های درسی دانشکده بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه و به منظور کاهش ترافیک ورود کاربران به سامانه   LMS کلاس های درسی دانشکده دامپزشکی از تاریخ 99/12/23 تا پایان ترم با 30 دقیقه تاخیر نسبت به برنامه اعلام شده برگزار میگردد.  

 

تغییر ساعت کلاس های درسی دانشکده

بر اساس اعلام معاونت آموزشی دانشگاه و به منظور کاهش ترافیک ورود کاربران به سامانه   LMS

کلاس های درسی دانشکده دامپزشکی از تاریخ 99/12/23 تا پایان ترم با 30 دقیقه تاخیر نسبت به برنامه اعلام شده برگزار میگردد.