نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تقویم آموزشی 971

 

تقویم آموزشی نیمسال اول 98-97

ثبت نام ورودی ۹۴ و ماقبل

1397/6/24

ثبت نام ورودی ۹۵

1397/6/25

ثبت نام ورودی ۹۶

1397/6/26

ثبت نام با تاخیر

1397/6/27

شروع کلاس‌ها

1397/6/31

حذف و اضافه (ترمیم(

1397/7/3و1397/7/4 

پایان کلاس‌ها

1397/10/19

امتحانات پایان ترم

1397/10/20 لغایت

1397/11/4

آخرین مهلت دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی

1397/11/17