اخبار و انتصابات

گزارش تصویری از اقدامات دانشکده دامپزشکی جهت مقابله با کرونا
گزارش تصویری از اقدامات دانشکده دامپزشکی جهت مقابله با کرونا
با توجه به در پیش بودن کلاس های عملی در دانشکده دامپزشکی، ضد عفونی اماکن مختلف آموزشی دانشکده انجام گرفت. شایان ذکر است تا زمان شروع کلاس ها بصورت مرتب ضدعفونی در دانشکده انجام خواهد پذیرفت. ...
اطلاعیه کلاس های عملی مجازی دانشکده دامپزشکی
اطلاعیه کلاس های عملی مجازی دانشکده دامپزشکی
به اطلاع دانشجویان محترم می رساند کلاس های علمی مجازی دانشکده دامپزشکی در دو بازه زمانی ۱۱ تا ۱۷ مرداد و ۱ تا ۱۰ شهریور ماه بر گزار می گردد.
برنامه کلاس های عملی (حضوری و غیر حضوری) دانشکده دامپزشکی
برنامه کلاس های عملی (حضوری و غیر حضوری) دانشکده دامپزشکی
برنامه کلاس های عملی (حضوری و غیر حضوری) دانشکده دامپزشکی دانلود فایل حضوری غیر حضوری دکتری عمومی93 دکتری عمومی96 دکتری عمومی94 دکتری...

اخبار ویژه

گالری

اخبار

اطلاعیه