نمایشگر دسته ای مطالب

تمدید حکم رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی


طی صدور حکمی از سوی دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا رئیس دانشگاه رازی، دکتر   عبدالعلی چاله چاله  برای مدت یکسال دیگر به عنوان رئیس دانشکده دامپزشکی منصوب شد.   در متن حکم رئیس دانشگاه رازی آمده است: سلام علیکم بدینوسیله ابلاغ شماره 29571 مورخ 1398/10/21 جنابعالی، از تاریخ 1399/09/28 به مدت یکسال دیگر به عنوان رئیس دانشکده دامپزشکی تمدید می‌گردد. امید است با استعانت از خداوند متعال و با توجه به منویات امام راحل(ره) و نصب‌العین قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی، در انجام نیکوی مسئولیت خویش موفق به تاییدات الهی باشید.   محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا   رئیس دانشگاه رازی        

طی صدور حکمی از سوی دکتر محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا رئیس دانشگاه رازی، دکتر عبدالعلی چاله چاله برای مدت یکسال دیگر به عنوان رئیس دانشکده دامپزشکی منصوب شد.

 

در متن حکم رئیس دانشگاه رازی آمده است:

سلام علیکم

بدینوسیله ابلاغ شماره 29571 مورخ 1398/10/21 جنابعالی، از تاریخ 1399/09/28 به مدت یکسال دیگر به عنوان رئیس دانشکده دامپزشکی تمدید می‌گردد.

امید است با استعانت از خداوند متعال و با توجه به منویات امام راحل(ره) و نصب‌العین قرار دادن رهنمودهای مقام معظم رهبری مدظله العالی، در انجام نیکوی مسئولیت خویش موفق به تاییدات الهی باشید.

 

محمدابراهیم اعلمی‌آل‌آقا

 

رئیس دانشگاه رازی