نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

درباره دانشکده

                                   
 این دانشکده ابتدا در سال 1371 به صورت آموزشکده دامپزشکی اقدام به پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی دامپزشکی نمود، در نیمسال اول سال تحصیلی 82-81 اقدام به جذب دانشجو در مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی نمود و این روند تا سال 1386 ادامه یافت تا اینکه در نیم سال دوم 1386 دانشکده تصمیم به جذب در مقطع دکتری حرفه ای دامپزشکی گرفت و در نهایت اولین دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای (عمومی)دامپزشکی از بهمن 1386 شروع به تحصیل در این دانشکده نمودند.
در سال 1390 آخرین خروجی های دانشکده در مقطع کاردانی و در سال 1392 آخرین خروجی های دانشکده در مقطع کارشناسی ناپیوسته ،از این دانشکده فارغ التحصیل شدند و از سال 1392 دانشکده عملا تنها در مقطع دکترای عمومی(حرفه ای) اقدام به جذب می نماید و تا کنون نیز ادامه دارد.
دانشکده دامپزشکی در حال حاضر 2 گروه علوم پایه و علوم درمانگاهی  را در خود دارد که این گروههای آموزشی طبق برنامه در سال های آتی به 4 گروه افزایش خواهد یافت.
 
رئیس های سابق دانشکده دامپزشکی :
73-71      دکتر مراد رحیمی
78-73      دکتر عبدالعلی چاله چاله
82-78      دکتر مهرداد پویان مهر
84-82      دکتر علی اصغر مقدم
89-84      دکتر عبدالعلی چاله چاله
92-89      دکتر علی قشقایی
93-92     دکتر علی اصغر مقدم