نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راهنمای تصویری برگزاری و شرکت در آزمون در سامانه آموزش مجازی (LMS)

راهنمای تصویری برگزاری و شرکت در آزمون در سامانه آموزش مجازی (LMS)


 

راهنمای تصویری برگزاری و شرکت در آزمون در سامانه آموزش مجازی (LMS)

 

دانلود فایل

عنوان

 

راهنمای ایجاد آزمون (ویژه اساتید)

 

راهنمای شرکت در آزمون(ویژه دانشجویان)