نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

راه اندازی رشته های جدید دانشکده دامپزشکی

راه اندازی رشته های جدید دانشکده دامپزشکی


 

در راستای ارتقای کیفیت و توسعه فعالیت های آموزشی دانشکده دامپزشکی و پاسخگوئی به نیازهای علمی استان کرمانشاه، راه اندازی رشته های دکتری تخصصی مامایی و بیماری های تولید مثل دام و کارشناسی ارشد بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی پس از تلاش ها و پیگیری های حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه وهمکاران محترم دانشکده دامپزشکی، مورد موافقت شورای گسترش آموزش عالی وزارت عتف قرار گرفت.

این موفقیت را به جامعه دانشگاهی تبریک عرض نماییم.