نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست جدید

 

 

 

دکتر عبدالعلی چاله چاله

عضو هیات علمی گروه پاتوبیولوژی

مرتبه علمی:استادیار 

رشته تحصیلی: انگل شناسی دامپزشکی

درجه تحصیلی: DVM, PhD

تلفن: 38320041-083

کدپستی: 6715685414

پست الکترونیک رئیس دانشکده:aachalechale@razi.ac.ir

 

 

اسامی رؤسای دانشکده از آغاز تا امروز 

1.      آقای دکتر مراد رحیمی از سال 1371 تا سال 1373

2.      آقای دکتر عبدالعلی چاله چاله از سال 1373 تا سال 1378

3.      آقای دکتر مهرداد پویان مهر از سال 1378 تا سال 1382

4.      آقای دکتر علی اصغر مقدم از سال 1382 تا سال 1384

5.      آقای دکتر عبدالعلی چاله چاله از سال 1384 تا سال 1389

6.      آقای دکتر علی قشقایی از سال 1389 تا سال 1392

7.      آقای دکتر علی اصغر مقدم از سال 1392 تا 1396

              8.      آقای دکتر عبدالعلی چاله چاله از سال 1396 تا کنون