نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ریاست دانشکده ی دامپزشکی

مدیریت

 

نام و نام خانوادگی رئیس دانشکده 

علی اصغر مقدم

شماره تماس رئیس دانشکده 

38330702-083

پست الکترونیک رئیس دانشکده 

Moghaddam@raz.ac.ir

نشانی رئیس دانشکده 

بلوار شیخ طوسی -سه راه شهرک رسالت - دانشکده دامپزشکی - حوزه ریاست دانشکده دامپزشکی

معرفی ریاست دانشکده

دکتر علی اصغر مقدم

عضو هیات علمی گروه علوم درمانگاهی

مرتبه علمی: دانشیار

رشته تحصیلی: مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

درجه تحصیلی: DVM, DVSC

تلفن:   38330702-083

کدپستی: 6715685414

اسامی رؤسای دانشکده از آغاز تا امروز 

1.       آقای دکتر مراد رحیمی از سال 1371 تا سال 1373

2.       آقای دکتر عبدالعلی چاله چاله از سال 1373 تا سال 1378

3.       آقای دکتر مهرداد پویان مهر از سال 1378 تا سال 1382

4.       آقای دکتر علی اصغر مقدم از سال 1382 تا سال 1384

5.       آقای دکتر عبدالعلی چاله چاله از سال 1384 تا سال 1389

6.       آقای دکتر علی قشقایی از سال 1389 تا سال 1392

7.       آقای دکتر علی اصغر مقدم از سال 1392 تا کنون