نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ضوابط امتحانات پایان ترم

ضوابط امتحانات پایان ترم


 

ضوابط امتحانات پایان ترم98-99

دانشکده دامپزشکی

با آرزوی موفقیت برای دانشجویان گرامی، مطابق مصوبه معاونت آموزشی دانشکده، به اطلاع میرساند رعایت موارد زیر جهت برگزاری هرچه بهتر امتحانات الزامی است.
1- به همراه داشتن کارت دانشجویی و کارت ورود به جلسه امتحان برای دانشجویان همه مقاطع الزامی است.

2 - کارت ورود به جلسه در محل درب ورودی سالن امتحانات توسط اداره آموزش کنترل و مهر خواهد شد و از ورود دانشجویان فاقد کارت جلوگیری بعمل خواهد آمد.
۳ - به همراه داشتن تلفن همراه، کیف، کتاب، جزوه و... در جلسه امتحان تخلف محسوب میشود و ضمن درج در صورتجلسه امتحان، موارد تخلف برای رسیدگی به کمیته انضباطی دانشگاه ارسال خواهد شد.
4- دانشجویانی که دو امتحان همزمان دارند باید قبل از شروع امتحان مراقب جلسه را مطلع کنند و در نظر داشته باشند که زمان برگزاری امتحانات برای این دانشجو تغییری نخواهد داشت.