نمایشگر دسته ای مطالب

عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران دو درصد برتر جهان قرار گرفت


   دکتر یاسر شهبازی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران دو درصد برتر جهان قرار گرفت   بر مبنای داده های پایگاه استنادی اسکوپوس، لیستی از پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر ارائه شده و درآن لیست نام    دکتر یاسر شهبازی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی به همراه ۱۵ نفر از اساتید دانشگاه رازی قرار دارد.   روابط عمومی دانشکده دامپزشکی این موفقیت علمی را به آقای دکتر یاسر شهبازی و سایر اساتید محترم دانشگاه تبریک عرض می نماید.  
 
 دکتر یاسر شهبازی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران دو درصد برتر جهان قرار گرفت
 
بر مبنای داده های پایگاه استنادی اسکوپوس، لیستی از پژوهشگران پراستناد دو درصد برتر ارائه شده و درآن لیست نام 
 دکتر یاسر شهبازی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی به همراه ۱۵ نفر از اساتید دانشگاه رازی قرار دارد.
 
روابط عمومی دانشکده دامپزشکی این موفقیت علمی را به آقای دکتر یاسر شهبازی و سایر اساتید محترم دانشگاه تبریک عرض می نماید.