دانشکده دامپزشکی               

 

سازمان نظام دامپزشکی، پنجمین کنگره کلینیسین‌های دام های بزرگ را برگزار می کند

سازمان نظام دامپزشکی، پنجمین کنگره کلینیسین‌های دام های بزرگ را برگزار می کند

سازمان نظام دامپزشکی، پنجمین کنگره کلینیسین‌های دام های بزرگ را برگزار می کند سازمان نظام دامپزشکی ایران، پنجمین کنگره...

دوشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۹۷

اخبار و انتصابات

لینک فرم کاربرگ ها و شیوه نامه های پژوهشی
لینک فرم کاربرگ ها و شیوه نامه های پژوهشی
به گزارش روابط عمومی دانشکده، بنا بر اعلام معاونت آموزشی،پژوهشی دانشکده دامپزشکی، فرم کاربرگ های ذیل جهت اطلاع و بهره برداری اعضای هیأت علمی و دانشجویان در سایت دانشکده و در قسمت آیین نامه و فرم ها قرار گرفته است. 1- آیین نامه فرصت مطالعاتی ...
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده دامپزشکی
جلسه معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده دامپزشکی
مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشکده دامپزشکی
انتصاب دکتر محمد هاشم نیا به عنوان معاونت دانشکده دامپزشکی
انتصاب دکتر محمد هاشم نیا به عنوان معاونت دانشکده دامپزشکی
انتصاب دکتر محمد هاشم نیا به عنوان معاونت دانشکده دامپزشکی
برگزاری آیین تودیع و معارفه رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی
برگزاری آیین تودیع و معارفه رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی
برگزاری آیین تودیع و معارفه رئیس دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی
لیست دروس امتحان جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی
لیست دروس امتحان جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی
به اطلاع دانشجویان دکتری عمومی متقاضی شرکت در آزمون جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی می رساند
نمایش 1 - 5 از 12 نتیجه
آیتم در هر صفحه 5
از 3
آرشیو خبرها