نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی آزمایشگاه بافت شناسی و آسیب شناسی

آزمایشگاه آسیب شناسی

 از آزمایشگاه‌های زیر مجموعه دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی است که در دو بخش آموزشی و پژوهشی فعالیت می­کند. هدف اصلی این آزمایشگاه ایجاد محیط مناسب آموزشی برای دانشجویان دامپزشکی در جهت یادگیری دروس و آشنایی با ضایعات بافتی میکروسکوپیک و تشخیص بیماری است. هدف دیگر این آزمایشگاه ارائه خدماتی مانند آماده سازی بافت، رنگ آمیزی و تهیه اسلاید بافتی و تفسیر آنها توسط نیروی متخصص در جهت انجام پایان نامه‌ها و طرح‌های مرتبط به رشته‌های پاتولوژی، بافت شناسی، انگل شناسی، ایمونولوژی، میکروبیولوژی و زیست شناسی می­ باشد. از دیگر فعالیت‌های این آزمایشگاه همکاری با کلینیک دانشکده دامپزشکی و مراجعین خارج از دانشگاه در جهت تشخیص بیماری با استفاده از تهیه و تفسیر مقاطع بافتی است. در حال حاضر این آزمایشگاه، به سیستم پروژکسیون، میکروسکوپ‌های آموزشی، دستگاه پاساژ بافتی، میکروتوم و دستگاه اتوماتیک ذوب پارافین مجهز است.