نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی آز انگا شناسی

آزمایشگاه انگل شناسی

آزمایشگاه آموزشی و تحقیقاتی - ارائه دروس کرم شناسی شامل کرمهای گرد و پهن، تک یاخته شناسی و شناسایی بند پایان، اصول تکنیک های اختصاصی انگل شناسی و انجام پایان نامه های دانشجویی و طرح های تحقیقاتی مرتبط با انگل شناسی و دارای تجهیزاتی شامل : میکروسکوپ، استریو میکروسکوپ، سانتریفوژ، میکروسانتریفوژ، بن ماری،  انکوباتور، کامپیوتر، سیستم مانیتورینگ، انواع نمونه­ های انگلی، کابینت دیواری و زمینی و یخچال می­ باشد.