نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی دانشکده ی دامپزشکی

 

بسمه تعالی

دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در سال ۱۳۷۱ فعالیت خود را با عنوان آموزشکده دامپزشکی و پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی دامپزشکی آغاز نمود. دوره کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی در سال ۱۳۸۱ در آموزشکده دامپزشکی دایر گردید و نهایتاً در سال ۱۳۸۶ با اخذ مجوز و پذیرش دانشجو در مقطع دکتری عمومی دامپزشکی، آموزشکده دامپزشکی به دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی ارتقاء یافت. در حال حاضر دانشکده دامپزشکی در مقطع دکترای عمومی دامپزشکی، کارشناسی پیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی و کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی دانشجو می پذیرد.

امکانات آموزشی دانشکده در حال حاضر شامل کلاسهای آموزش تئوری، آزمایشگاههای آموزشی و تشخیصی شامل : بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی، میکروب شناسی و قارچ شناسی، ایمنی شناسی و ویروس شناسی، انگل شناسی، بافت شناسی و آسیب شناسی،کلینیکال  پاتولوژی،  بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی و آبزیان ، سالن تخصصی آناتومی و کلینیک تخصصی دامپزشکی ( خدماتی، آموزشی و تحقیقاتی) می باشد. آموزش علوم دامپزشکی در مقاطع مختلف در سه بخش تئوری، آزمایشگاهی و درمانگاهی صورت می پذیرد و ارائه دروس در قالب   گروههای آموزشی علوم پایه، پاتوبیولوژی، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی و آبزیان و علوم درمانگاهی سازماندهی گردیده است. دانشکده در حال حاضر دارای 21 عضو هیات علمی تمام وقـــت می باشد که ۳ نفر از آنها  در مرتبه دانشیاری و 18 نفر دیگر استادیار می باشند.