نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی معاونت آموزشی

 

 

دکتر محمد هاشم نیا

عضو هیات علمی گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: آسیب شناسی دامپزشکی

درجه تحصیلی: DVM, DVSC

تلفن: 38332806-083

کدپستی: 6715685414

پست الکترونیک معاون آموزش:m.hashemnia@razi.ac.ir