نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

معرفی گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی

گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی در سال 1389 به عنوان یک گروه مستقل دانشکده دامپزشکی تاسیس گردید. این گروه شامل بخش­ های علوم تشریح (آناتومی و جنین شناسی)، بافت شناسی و آسیب شناسی، بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی، انگل شناسی، میکروبیولوژی (باکتری شناسی، قارچ شناسی، ایمنی شناسی و ویروس شناسی)، بهداشت و کنترل کیفی مواد­غذایی و آبزیان می­ باشد. دوره ­های تحت آموزش توسط این گروه شامل دوره دکتری عمومی دامپزشکی و کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی می ­باشند. گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی با داشتن آزمایشگاه های بیوشیمی، فیزیولوژی و فارماکولوژی، بافت شناسی و آسیب شناسی، انگل شناسی، میکروب شناسی و قارچ شناسی، ایمنی شناسی و ویروس شناسی، بهداشت و کنترل کیفی مواد غذایی و سالن تشریح در زمینه ­های مختلف آموزشی و پژوهشی فعال بوده و در این زمینه جهت سرویس دهی به مراکز علمی-پژوهشی کشور آماده هر گونه همکاری می­باشد.

مدیران گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی از زمان تاسیس تاکنون:

 دکتر اسحاق کریمی   از سال 1389 تا 1391

 دکتر فرید رضایی      از سال 1391 تا 1393

 دکتر یاسر شهبازی    ازسال 1393 تا 1396

 دکتر نادر گودرزی  از مرداد ماه سال 1396 تا کنون