نمایشگر دسته ای مطالب

هفته درختکاری و کشت نهال در دانشکده دامپزشکی


  به مناسبت هفته درختکاری و منابع طبیعی و با هدف نهادینه ساختن فرهنگ درختکاری ، مراسمی در روز دوشنبه 99/12/18 در محوطه دانشکده دامپزشکی برگزار گردید.       در این مراسم دکتر مهرداد نیاپرست، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه – دکتر عبدالعلی چاله چاله، رئیس دانشکده دامپزشکی به همراه جمعی از مسئولین ، کارکنان و دانشجویان دانشگاه به کاشت نهال در فضای سبز پیرامون دانشکده دامپزشکی پرداختند.                 شایان ذکر است در حاشیه این مراسم به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا گردید.      

 

به مناسبت هفته درختکاری و منابع طبیعی و با هدف نهادینه ساختن فرهنگ درختکاری ، مراسمی در روز دوشنبه 99/12/18 در محوطه دانشکده دامپزشکی برگزار گردید.

 

 

 

در این مراسم دکتر مهرداد نیاپرست، معاون اداری، مالی و مدیریت منابع دانشگاه – دکتر عبدالعلی چاله چاله، رئیس دانشکده دامپزشکی به همراه جمعی از مسئولین ، کارکنان و دانشجویان دانشگاه به کاشت نهال در فضای سبز پیرامون دانشکده دامپزشکی پرداختند.

 

 

 

 

 

 

 

 

شایان ذکر است در حاشیه این مراسم به تعدادی از شرکت کنندگان به قید قرعه جوایزی اهدا گردید.