کارگاه آشنایی با تکثیر و پرورش ماهی زینتی - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه آشنایی با تکثیر و پرورش ماهی زینتی

کارگاه آشنایی با تکثیر و پرورش ماهی زینتی


 

کارگاه آشنایی با تکثیر و پرورش ماهی زینتی

 این کارگاه به همت انجمن علمی گروه  علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی در تاریخ 28 فروردین از ساعت 14 الی 18 در محل دانشکده دامپزشکی برگزار میگردد.

سرفصل های کارگاه :

1- آشنایی با صنعت آبزیان و ماهیان زینتی

2-  آشنای با دستگاه های  آکواریومی  لوازم وابسته

3- دسته بندی ماهیان زینتی

4- شرایط نگهداری(عملیات بهداشت و درمان)

5- بازار صنعتی و اقتصادی ماهیان زینتی