نمایشگر دسته ای مطالب

کارگاه آشنایی با فعالیت های مرکز رشد دانشگاه رازی


  کارگاه آشنایی با فعالیت های مرکز رشد دانشگاه رازی     سخنران: دکتر محمد سجاد بیاتی   زمان: چهارشنبه 99/12/20 ساعت 10 صبح    لینک ورود به جلسه : http://vc5.razi.ac.ir/rwe43zclf0wt

 

کارگاه آشنایی با فعالیت های مرکز رشد دانشگاه رازی

 

 

سخنران: دکتر محمد سجاد بیاتی

 

زمان: چهارشنبه 99/12/20 ساعت 10 صبح 

 

لینک ورود به جلسه :

http://vc5.razi.ac.ir/rwe43zclf0wt