کارگاه روش کار با انواع حیوانات آزمایشگاهی - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه روش کار با انواع حیوانات آزمایشگاهی

کارگاه روش کار با انواع حیوانات آزمایشگاهی


به گزارش روابط عمومی دانشکده دامپزشکی کارگاه روش کار با انواع حیوانات آزمایشگاهی در دوبخش تئوری و عملی برگزار خواهد گردید.

کارگاه تئوری  روز شنبه مورخ 12آبان ماه 97 از ساعت 16 الی 19 در محل کلاس 106 و کارگاه عملی روز شنبه مورخ 19 آبان ماه 97 از ساعت 16 الی 19 در محل کلینیک دانشکده برگزار خواهد شد.

دانشجویان گرامی می توانند جهت ثبت نام به آقای امیر حسین مصلحی مراجعه نمایند.