کارگاه روش کار با انواع حیوانات آزمایشگاهی - صفحه نخست

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کارگاه روش کار با انواع حیوانات آزمایشگاهی

به همت انجمن علمی – دانشجویی دانشکده دامپزشکی، به منظور آشنایی دانشجویان با انواع حیوانات آزمایشگاهی و کمک به تحقیقات پژوهشی دانشجویان رشته های تجربی به ویژه در زمینه های داروسازی ، فیزیولوژی و پاتولوژی کارگاه اصول کار با  انواع حیوانات آزمایشگاهی به صورت تئوری و عملی در  تاریخ 12/8/97 و 21/8/97 در محل دانشکده دامپزشکی  برگزار گردید .

دکتر محمد هاشم نیا مدرس کارگاه در خصوص محورهای کارگاه گفت:

تکنیک های کار با حیوانات آزمایشگاهی، تشخیص جنسیت و آبستنی، نحوه مقید سازی، نحوه حمل و نقل، علامت گذاری، روش های تزریق و خونگیری، بیماری های مشترک انسان و جوندگان و نحوه گاواژ در حیوانات آزمایشگاهی موضوعاتی بودند که در این کارگاه مطرح گردیدند.