نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کتابخانه

 

ساعات کاری:   ساعات کاری کتابخانه طبق مقرارت اداری از ساعت 07:30  تا ساعت 15:00 آماده خدمات به دانشجویان، اساتید و پرسنل محترم و  عزیز می باشد.

   شرایط عضویت و امانت:دانشجویان  با  ارائه کارت دانشجویی و کپی آن و درج اطلاعات خواسته شده نظیر آدرس محل زندگی و تلفن همراه وصورت رایگان عضو کتابخانه شوند و می توانند طبق ضوابط از منابع کتابخانه بخش امانات و مرجع وپایا ن نامه ها  استفاده نمایند.  

 تعداد و مدت زمان منابع امانتی برای اعضا:

مقطع تحصیلی

تعداد مجاز کتاب برای امانت

مدت زمان امانت

دانشجوی کارشناسی

2 کتاب

15 روز

دانشجوی کارشناسی ارشد

4 کتاب

20 روز

دانشجوی دکتری

6 کتاب

یک ماه

اعضای هیئت علمی

12 کتاب

یک ترم

کارمندان

2 کتاب 

20 روز

 

شرایط تسویه حساب:دانشجو جهت تسویه حساب به بخش امانت کتابخانه دانشکده مراجعه کرده و کتب امانتی را تحویل داده و تسویه اولیه انجام می گیرد و سپس برای تسویه نهائی به کتابخانه مرکزی مراجعه می نماید.

ارتباط با کتابخانه :آدرس: بلوار کیهانشهر –سه راه شهرک رسالت –دانشکده دامپزشکی  -واحد کتابخانه

تلفن: 08338322599  - داخلی 104