نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه علوم درمانگاهی


 

تاریخچه گروه:
گروه علوم درمانگاهی در سال ۱۳۷۹ با نام گروه دامپزشکی تشکیل شد. در سال ۱۳۸۹ به گروه علوم درمانگاهی تغییر نام داد. این گروه با بهره مندی از ده نفر عضو هیات علمی متخصص در رشته های مختلف درمانگاهی، در بخشهای مختلف آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمت به مراجعین کلینیک انجام وظیفه می نماید.


مقاطع و گرایش ها:
دکتری حرفه ای دامپزشکی


تلفن:
۳۸۳۲۴۰۴۲(۸۳) ۹۸+