نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گروه علوم پایه

تاریخچه گروه

 

گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی دامپزشکی در دانشکده دامپزشکی قرار دارد.مدیر گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر یاسر شهبازی

تلفن: 38329540(83) 98+

ایمیل:y.shahbaziraziacirمقاطع تحصیلی

دکتری حرفه ای دامپزشکیاعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

ایمیل:
Emails:
=@, =DOT

نادر گودرزی

استادیار

n.goodarziraziacir

آزاده فروغی

استادیار

A.foroughiraziacir

عبدالعلی چاله چاله

استادیار

aachalechaleraziacir

مهرداد پویان مهر

استادیار

pouyanmehrraziacir

زهرا مینوش سیاوش حقیقی استادیار

minooshkarazi.ac.ir

فرید رضایی

استادیار

f.rezaeiraziacir

محمد هاشم نیا

استادیار

hashemniashirazuacir

یاسر شهبازی

دانشیار

y.shahbaziraziacir

صمد علیمحمدی

استادیار

S.alimohammadiraziacir