گزارش تصویری از نشست فرهنگی - صفحه نخست(قدیم)

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گزارش تصویری از نشست فرهنگی

گزارش تصویری از نشست فرهنگی


گزارش تصویری از نشست، بحث و بررسی مسائل فرهنگی در محیط دانشکده و دانشگاه  با حضور رئیس محترم دانشکده دامپزشکی، مسئول محترم دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشکده کشاورزی و دامپزشکی و سایر همکاران گرامی.