سالن جراحی، داخلی دامهای بزرگ، داخلی دامهای بزرگ و مامایی

دانشکده دامپزشکی

معرفی آزمایشگاه

سالن جراحی، داخلی دامهای بزرگ، داخلی دامهای بزرگ و مامایی

این سالن موقت، بین بخش های جراحی ، داخلی دام های بزرگ و مامایی و بیماری های تولید مثل مشترک می ­باشد و شامل دو قسمت؛ 1- اتاقک نگهداری وسایل و ابزار معاینه و ... و 2- سالن اصلی دارای سه دستگاه تراوای محل معاینه و جراحی دام های بزرگ (گاو، اسب، گوسفند و بز) و یک دستگاه جرثقیل مورد استفاده بخش جراحی است. قسمت پشتیبانی بخش جراحی دام های بزرگ شامل اتاق استریلیزاسیون و اتاق وسایل جراحی و مواد مصرفی با بخش جراحی دام های کوچک مشترک است. تمام جراحی های روی دام های بزرگ شامل اسب، گاو، گوسفند، بز و ... در این محل انجام می­ شود.

کارشناس آزمایشگاه

 

 آقای برزو پای بر پی

پست الکترونیک:bpaibarpei@razi.ac.ir

شماره تماس: 38322971-083

داخلی: 403

 

 

نمای سالن

 

دروس مرتبط با آزمایشگاه

عملیات جراحی دام های بزرگ

عملیات در بخش جراحی

عملیات درمانگاهی دام های بزرگ

عملیات درمانگاهی مامایی

کارورزی جراحی دام های بزرگ (1) و (2)  

کارورزی داخلی دام های بزرگ (1) و (2)

کارورزی مامایی (1) و (2)   

اصول معاینه دام