نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برنامه امتحانی پایان نیم سال اول سال تحصیلی 1400-1399


  برنامه امتحانات پایان ترم  نیم سال اول سال تحصیلی 1400-99( سامانه آموزش مجازی  LMS )   گروه آموزشی دانلود فایل دکتری عمومی دامپزشکی کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دکتری عمومی، دکتری تخصصی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی 99   

 

برنامه امتحانات پایان ترم  نیم سال اول سال تحصیلی 1400-99( سامانه آموزش مجازی LMS)

 

گروه آموزشی

دانلود فایل

دکتری عمومی دامپزشکی

کارشناسی پیوسته و ناپیوسته علوم آزمایشگاهی

دکتری عمومی، دکتری تخصصی، کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی 99