تمدید ابلاغ آقای دکتر پیمان رحیمی فیلی به عنوان مدیر گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

تمدید ابلاغ دکتر پیمان رحیمی به عنوان مدیر گروه آموزشی علوم درمانگاهی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی به مدت دو سال دیگر 

با حکم رئیس دانشگاه؛

رئیس دانشگاه رازی، در حکمی دکتر پیمان رحیمی  را به عنوان مدیر گروه آموزشی علوم درمانگاهی  دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

برادر گرامی  جناب آقای دکترپیمان رحیمی 

عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی

ضمن آرزوی توفیق الهی، پیرو نامه سرپرست محترم  دانشکده دامپزشکی(نامه شماره25463 مورخ 1401/06/9)، بدین وسیله ابلاغ شماره 11235 مورخ 1399/04/15جنابعالی، از تاریخ 1401/04/15به مدت 2 سال دیگر به عنوان مدیر گروه آموزشی علوم درمانگاهی آن دانشکده تمدید میگردد .

امید است با استعانت از خداوند متعال و با توجه به منویات امام راحل(ره)  و نصب العین قرار دادن رهنمود های مقام معظم رهبری(مدظله العالی)در انجام نیکوی مسئولیت خویش موفق به تاییدات الهی باشید.

 

                                                                                                      محمد نبی احمدی

                                                                                                     رئیس دانشگاه رازی

 

 

 

 

 


 

آخرین اخبار