جلسه هم اندیشی آقای دکتر مجتبی بیگلری، معاونت آموزشی دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده - دانشکده دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 جلسه هم اندیشی  آقای دکترمجتبی بیگلری; معاونت آموزشی دانشگاه ،دکتر امیر رجب زاده; مدیر برنامه ریزی و توسعه  آموزشی، دکتر کیانوش چقامیرزا ; سرپرست مدیریت طرح و برنامه نظارت راهبردی دانشگاه با اعضای هیات علمی دانشکده وكارشناسان این حوزه، روز چهارشنبه مورخ 11/07/1401 ساعت 10:30صبح در سالن جلسات  دانشکده دامپزشکی  برگزار شد. در آغاز جلسه دکتر صمد علی محمدی ، سرپرست دانشکده دامپزشکی  ضمن ابراز خرسندی از تشکیل این جلسه و خوشآمد گویی به حضار به بیان مشکلات آموزشی پرداختند.

در ادامه دکتر بیگلری توضیحاتی در مورد سازماندهی وضعیت مجوز و چارت دانشکده و گروه های آموزشی دایر در دانشگاه داد و به بحث و تبادل نظر با اعضای هیات علمی دانشکده و کارشناسان حاظر در جلسه پرداختند.

در پایان اعضای هیات علمی دانشکده نظرات و پیشنهاد های خود را برای بهتر شدن سطح آموزش در دانشکده ارائه نمودند.

آخرین اخبار