در همایش آموزش عالی در غرب کشور به مناسبت پنجاهمین سالگرد تاسیس دانشگاه رازی ، از جناب آقای دکتر یاسر شهبازی  عضو محترم هیات علمی دانشکده دامپزشکی به عنوان پژوهشگر یک درصد برتر جهان و همچنین پژوهشگر برتر کشور در سال 1401 توسط وزیر محترم علوم ، تحقیقات و فناوری تجلیل به عمل آمد

                                                          


                                                    

آخرین اخبار