این جلسه با حضور دکتر علی محمدی رئیس محترم دانشکده دامپزشکی و اعضای هیئت علمی دانشکده با دکتر محمد زاده ریاست محترم نظام دامپزشکی در محل دانشکده دامپزشکی برگزار گردید.

در ابتدای جلسه دکترعلی محمدی ضمن خوش آمد گویی، از امکانات وپتانسیل موجود در دانشکده دامپزشکی جهت برگزاری دوره های آموزشی سازمان نظام دامپزشکی سخنانی را بیان کردند.

در ادامه دکتر هادی چراغی، معاونت آموزشی دانشکده توضیحاتی را در مورد فضاهای آموزشی و آزمایشگاهی دانشکده جهت برگزاری این دورها بیان نمودند.همچنین دکتر شاویسی و دکتر رحیمی، مدیران گروه دانشکده دامپزشکی از ظرفیت بالای اساتید دانشکده بعنوان مدرس این دوره ها توضیحاتی را دادند.

در پایان دو طرف درخصوص کلیات طرح توافق کردند و مقرر گردید با رفع موانع اداری جلسات بیشتری برگزار گردد و همچنین از پتانسیل دانشکده و توان علمی اعضای محترم هیئت علمی بعنوان مدرس استفاده بیشتری صورت پذیرد.

آخرین اخبار