تاریخچه گروه مهندسی برق دانشگاه رازی

تاریخچه گروه

گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی دامپزشکی در دانشکده دامپزشکی قرار دارد.

 

 

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر یاسر شهبازی

تلفن: 38329540(83) 98+

ایمیل:y.shahbaziraziacir

 


 

مقاطع تحصیلی

دکتری حرفه ای دامپزشکی


 

اعضای هیات علمی

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

ایمیل:
Emails:
=@, =DOT

نادر گودرزی

استادیار

n.goodarziraziacir

آزاده فروغی

استادیار

A.foroughiraziacir

عبدالعلی چاله چاله

استادیار

aachalechaleraziacir

مهرداد پویان مهر

استادیار

pouyanmehrraziacir

زهرا مینوش سیاوش حقیقی استادیار

minooshkarazi.ac.ir

فرید رضایی

استادیار

f.rezaeiraziacir

محمد هاشم نیا

استادیار

hashemniashirazuacir

یاسر شهبازی

استادیار

y.shahbaziraziacir

صمد علیمحمدی

استادیار

S.alimohammadiraziacir

 

مدیر گروه

نام و نام خانوادگی: دکتر یاسر شهبازی

تلفن: 38329540(83) 98+

ایمیل:y.shahbaziraziacir

 

 

مدیرگروه

دانشیار
شماره تماس : 34343218-083
اتاق
پست الکترونیکی

مقاطع تحصیلی

مطلب انتخاب شده دیگر موجود نیست.

اعضای هیأت علمی