آیین نامه ها و فرمهای مرتبط با امور آموزشی به تفکیک مقطع تحصیلی

 

دکتری عمومی دامپزشکی:

عنوان آئین نامه

دانلود بر اساس نوع فایل

آیین نامه دکترای عمومی دامپزشکی (DVM)

برنامه درسی دوره دکتری عمومی دامپزشکی (قدیمی)

برنامه درسی دوره دکتری عمومی دامپزشکی (بازنگری شده)

آیین نامه انتخاب و معرفی دانشجوی نمونه

 

کارشناسی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی:

عنوان آئین نامه

دانلود بر اساس نوع فایل

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

برنامه درسی دوره کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته رشته علوم آزمایشگاهی

آیین نامه میهمانی و انتقال دوره های کاردانی و کارشناسی

 

کارشناسی ارشد کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی: 

عنوان آئین نامه

دانلود بر اساس نوع فایل

 آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد

برنامه درسی دوره کارشناسی ارشد رشته کنترل کیفی و بهداشت مواد غذایی

 

 

دکتری تخصصی مامایی و بیماری های تولید مثل دام:

عنوان آئین نامه

دانلود بر اساس نوع فایل

آئین نامه آموزشی دوره ی دکتری تخصصی

برنامه درسی دوره دکتری تخصصی مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

 

 

 

کاربرگ های آموزشی

عنوان

دانلود براساس نوع فایل

 برنامه هفتگی

 فرم پروپوزال

 طرح درس عملی

 درخواست مهمانی

 کاربرگ مجوز تردد دانشجو

 درخواست حذف پزشکی درس

 درخواست انصراف از تحصیل

 درخواست برگزاری بازدید علمی

 درخواست دانشجو در امور آموزشی

 کاربرگ گزارش کار روزانه کارآموزی

 گواهی تدریس اعضای هیات علمی

 درخواست اخذ واحد خارج از حد نصاب

 کاربرگ برنامه چهارساله دوره کارشناسی

 کاربرگ تعریف دروس جدید در سامانه گلستان

 کاربرگ ثبت اطلاعات استادان دانشگاه رازی

 کاربرگ تسویه حساب دانشجویان دوره کارشناسی

 درخواست تغییر رشته یا انتقال توام با تغییر رشته

 کاربرگ تعریف دروس رشته جدید در سامانه گلستان

 فرم معرفی دانشجو برای استفاده از امکانات آزمایشگاهی

 کاربرگ اعلام وضعیت دانشجویان متقاضی مدرک کاردانی

 گواهی تدریس اعضای غیر هیات علمی و مدرسین مدعو

 کاربرگ اعلام اسامی دانشجو یان متقاضی خوابگاه در تابستان

 کاربرگ اعلام اسامی دانشجویان متقاضی خوابگاه در ایام نوروز

 

کاربرگ های اداری

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

 درخواست انبار 

 درخواست انبار 

 درخواست خرید 

 درخواست خرید 

 شرح هزینه پایان نامه

 شیوه نامه تسویه مالی پایان نامه

 صورت جلسه هزینه های پایان نامه

 کاربرگ ترفیع استحقاقی اعضای هیأت علمی

 تاییدیه دارایی برای تسویه حساب مالی پایان نامه

 کاربرگ ۱ درخواست ارائه خدمات از واحد تاسیسات

 کاربرگ ۲ درخواست ارائه خدمات از واحد تاسیسات

 درخواست انبار مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 درخواست خرید مخصوص دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 کاربرگ درخواست تسویه حساب مالی پایان نامه

 

کاربرگ های تحصیلات تکمیلی

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

 طرح درس عملی

 اطلاعیه سمینار دکتری

 صورت جلسه آزمون جامع

 برنامه چهار ساله دوره دکتری

 اطلاعیه سمینار کارشناسی ارشد

 کاربرگ تعیین جانشین استاد راهنما

 برنامه دو ساله دوره کارشناسی ارشد

 درخواست تغییر رشته کارشناسی ارشد

 کاربرگ اخذ تایید مقاله مستخرج از رساله

 کاربرگ درخواست تغییر عنوان پروپوزال

 گزارش پیشرفت تحصیلی دانشجویان دکتری

 درخواست تأییدیه کمیته اخلاق کار با حیوانات 

 درخواست مجوز برگزاری جلسه دفاعیه ارشد

 درخواست مجوز برگزاری جلسه دفاعیه دکتری

 درخواست مجوز برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال

 کاربرگ ارسال پروپوزال مصوب در گروه آموزشی

 کاربرگ تسویه حساب دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 کاربرگ معرفی دانشجویان خارج از گروه آموزشی به مدیر گروه

 کاربرگ اعلام دریافت نسخه صحافی شده یا لوح فشرده پایان نامه

 کاربرگ درخواست تغییر اعضای کمیته راهنمایی و مشاوره پایان نامه