فایل نشریات معتبر و نامعتبر داخلی و خارجی

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

      JCR ۲۰۱۵ 

  scopus ۲۰۱۶ 

 بلک لیست آذر ۹۵

 گزارش استنادی نشریات

 title_list SCOPUS ۲۰۱۵ 

 نشریات معتبر وزارت بهداشت_۲۰۱۷-۰۶-۲۱

 فهرست نشریات علمی دارای اعتبار خرداد ۹۶

 

کاربرگ های تسویه حساب پژوهانه

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

 فرم تسویه حساب پژوهانه

 تسویه حساب پژوهانه (اقلام مصرفی)

 تسویه حساب پژوهانه(مقاله و طرح پژوهشی)

 شرح هزینه های انجام شده از محل اعتبار پژوهانه

 صورتجلسه انجام هزینه های پرسنلی از محل اعتبار پژوهانه

 

فرصت مطالعاتی

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

 گزارش نامه آیین نامه ارتقا

شیوه نامه فرصت مطالعاتی اعضای هیات علمی دانشگاه رازی

 

 گزارش نامه فرصت مطالعاتی

 جدول مقرری ارزی برای فرصت مطالعاتی اعضاء هیئت علمی

آیین نامه فرصت مطالعاتی  

فرصت مطالعاتی-دانشجویان

 

 

فایل های پژوهشی

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

 شیوه نامه GRANT

 ابلاغیه اعتبار پژوهانه

 راهنما ی گزارش GRANT

 راهنمای_کم_کردن_حجم_فایل

 راهنمای سامانه پژوهشی گلستان

 فرم تسویه حساب پژوهانه 

 بروزرسانی صفحه شخصی اساتید

 کاربرگ انتخاب پژوهشگر برتر 1397

 شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برتر دانشگاه رازی 1397

 نکات حائز اهمیت در ثبت فعالیت های پژوهشی سامانه گلستان

 

فرم های تبدیل وضعیت و احتساب سنوات

عنوان فرم

دانلود بر اساس نوع فایل

 شیوه نامه ارتقاء۲

 فرم احتساب سنوات (۱)

 جدول آموزشی۱۱.۱۵ (۱)

 آیین نامه ترفیعات جدید

 خلاصه جدول افقی آموزشی (۱)

 فرم های نظرخواهی آموزشی (۱)

 خلاصه جداول عمودی آموزشی (۱)

 شناسنامه علمی و صورتجلسات (۱)

 جداول شاخص امتیازدهی آموزشی (۱)

 آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی - جدید