دانشکده دامپزشکی

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

دکتر محمد هاشم نیا

عضو هیات علمی گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: آسیب شناسی دامپزشکی

درجه تحصیلی: DVM, DVSC

تلفن: 38332806-083

کدپستی: 6715685414

پست الکترونیک :m.hashemnia [at] razi.ac.ir

شرح وظایف معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

نظارت بر اجرای آئین نامه­ ها و مقررات آموزشی مصوب کلیه مقاطع تحصیلی

برنامه ریزی و تنظیم خط مشی و روش های لازم جهت اجرای مصوبات شورای آموزشی دانشگاه

نظارت بر ارزیابی درونی گروه­ های آموزشی   

نظارت بر ارائه دروس سرویسی و حق التدریس­ ها   

ایجاد ارتباط و هماهنگی با مدیران ذیربط حوزه معاونت آموزشی دانشگاه جهت اجرای مقررات و دستور العمل­ های آموزشی مصوب

تشکیل منظم جلسات شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده و شرکت در جلسه­ ها و نشست­ های آموزشی

بررسی نیاز به راه اندازی رشته­ ها و گرایش­ های جدید در دانشکده

سایر وظایف محوله از طرف رئیس دانشکده