دانشکده دامپزشکی

معاون پژوهشی و اجرائی

 

 

دکتر محمد هاشم نیا

عضو هیات علمی گروه علوم پایه و پاتوبیولوژی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: آسیب شناسی دامپزشکی

درجه تحصیلی: DVM, DVSC

تلفن: 38332806-083

کدپستی: 6715685414

پست الکترونیک :m.hashemnia[at]razi.ac.ir

شرح وظایف معاون پژوهشی و اجرائی

پیگیری اجرای آئین نامه ­ها و مقررات پژوهشی و سایر وظایف معاونت پژوهش دانشگاه در دانشکده مانند: نظارت بر اجرای برنامه­ های پژوهشی گروه ها و کوشش جهت رفع مشکلات آنها، ترغیب و تشویق اساتید دانشکده جهت تألیف، ترجمه و نگارش کتب و مقالات علمی و تخصصی جهت جذب بودجه تحقیقاتی مصوب، ایجاد هماهنگی و ارتباط با صنایع و خدمات ذیربط جهت جذب پروژه ­های تحقیقاتی آنها و فراهم نمودن مقدمات عقد قراردادهای تحقیقاتی و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه (فراهم آوردن شرایط لازم جهت ارتباط بین گروه های آموزش با سازمان های مختلف استان)، نظارت بر حسن اجرای قراردادها و طرح های تحقیقاتی دانشکده، نظارت بر حسن اجرای سمینارها و گردهمائی های علمی دانشکده، نظارت بر حسن اداره کتابخانه دانشکده و تلاش برای ارتقای کمیت و کیفیت منابع علمی موجود، نظارت بر فعالیت ­های مرکز اینترنت و IT دانشکده، بررسی پرونده پژوهانه، نظارت به بروز رسانی پرتال اعضای هیات علمی، گروه و دانشکده  

بررسی پرونده های ارتقا و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی

پیگیری اجرای مقررات اداری و مالی و سایر دستورالعمل­ های امور اداری و مالی در دانشکده ار قبیل: بررسی و برآورد بودجه مورد نیاز دانشکده با همکاری مدیران ذیربط دانشکده بر اساس دستورالعمل­ های دفتر برنامه و بودجه دانشگاه و نظارت بر حسن اجرای اعتبارات ابلاغی دانشکده و نحوه هزینه کردن آنها مطابق مقررات و نظارت بر نحوه وصول و هزینه کردن درآمدهای اختصاصی دانشکده مطابق مقررات، بررسی و برآورد کلیه منابع مورد نیاز دانشکده اعم از نیازهای استخدامی، تجهیزات، نظارت و ارزیابی عملکرد اعضای غیر هیات علمی دانشکده، بررسی و رسیدگی به مسائل رفاهی و مشکلات کارکنان اداری و آموزشی و اعضای هیات علمی دانشکده و کوشش در جهت حل مشکلات آنان و ارتباط با ستاد رفاهی دانشگاه، نظارت بر تنظیم و ابلاغ بخشنامه ­ها و دستورالعمل های داخلی دانشکده

تهیه و تنظیم گزارش امور پژوهشی و پشتیبانی دانشکده و ارائه آن به رئیس دانشکده

هماهنگی با حوزه معاونت دانشجویی دانشگاه به منظور برنامه ­ریزی برای امور مربوطه از جمله: دفاتر مشاوره، تربیت بدنی، تغذیه، امور نقلیه و اجرای فعالیت های فوق برنامه در دانشکده

هدایت و نظارت بر انجام فعالیت­ های فرهنگی دانشجویان دانشکده با همکاری معاونت امور فرهنگی دانشگاه

سایر وظایف محوله از طرف رئیس دانشکده