محصول شرکت دانش‌بنیان عضو هیات علمی دانشکده دامپزشکی موفق به اخذ TRL=7 شد. - دانشکده دامپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه اعلام کرد: محصول شرکت دانش‌بنیان دکتر هادی چراغی عضو هیئت علمی دانشگاه موفق به اخذ TRL=7 شد.

دکتر هادی چراغی عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی و عضو هیئت مدیره و مدیر تحقیق و توسعه شرکت دانش‌بنیان نوین نوند سلامت پیشتاز از اخذ TRL=7 برای محصول کیت آزمایشگاهی تولید این شرکت با عنوان کیت سنجش ظرفیت تام آنتی اکسیدانی خبر داد.

یکی از معیارهایی که جهت تعیین میزان آمادگی و بلوغ فناوری (تکنولوژی) بکار می­رود، سطح بلوغ فناوری یا (Technology Readiness Level) TRL  است که اولین بار توسط سازمان فضایی آمریکا (ناسا) در دهه ۸۰ میلادی مطرح شد. TRL، ابزاری تحلیلی به منظور ارزیابی سطح آمادگی فناوری (یا تکنولوژی) و میزان خطرپذیری ناشی از بکارگیری فناوری برای توسعه محصول است. امروزه TRL در ۹ سطح توصیف می­شود و از سطح ۱ (مطالعات اولیه) شروع و به مرحله ۹ که شامل راه اندازی سیستم در محیط واقعی و رقابت­پذیر است، پایان می‌یابد.

کسبTRL=7  برای یک محصول به معنای اثبات عملکرد نمونه اولیه آن در محیط واقعی می­‌باشد. محصول فناوری در یک محیط عملیاتی متفاوت با شرایط اولیه آزمون واقعی بکار گرفته می‌شود. این مرحله سطح بلوغ یافتهTRL-6   به حساب می‌آید و نیازمند وجود یک محیط و فضای عملیاتی متفاوت برای بکارگیری سیستم کامل فناوری و اجزا در آن است مثل: دستیابی به نمونه محصولی (تولید پایلوت) که در محیط واقعی و متفاوت با شرایط آزمایشگاهی به درستی عمل می­‌کند.

دکتر چراغی که در سال گذشته نیز موفق به طراحی و تولید دو محصول در زمینه کیت­‌های تشخیص آزمایشگاهی دامپزشکی شده بود؛ در سال جاری نیز دو محصول در حوزه فرآورده­‌های پیشرفته تشخیص و درمان طراحی و تولید کرده‌­­است که این کیت‌ها که یکی از آنها کیت سنجش ظرفیت تام آنتی اکسیدانی می­‌باشد، در زمینه تشخیص و تحقیقات مرتبط با درمان و سلامت می­‌تواند کمک کننده باشند.

دانشکده دامپزشکی ضمن قدردانی از زحمات ایشان، موفقیت و توفیق روز افزون ایشان را از درگاه ایزد منان آرزومند است.

 

 

آخرین اخبار