اخبار و انتصابات

برنامه هفتگی مقاطع تحصیلی در سامانه مجازی ویانا نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400
برنامه هفتگی مقاطع تحصیلی در سامانه مجازی ویانا نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1400
برنامه هفتگی مقاطع تحصیلی در سامانه مجازی ویانا نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400
پیام تسلیت
پیام تسلیت
همکار گرامی جناب آقای احسان شهبازی; ضایعه در گذشت ناگهانی مادر گرامیتان
پیام تسلیت
پیام تسلیت
همکار گرامی سرکار خانم دکتر آزاده فروغی; ضایعه در گذشت ناگهانی مادر گرامیتان را از صمیم قلب تسلیت عرض نموده
انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی مابین دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی مابین دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی پژوهشی مابین دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی و مرکز تحقیقات بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه . به منظور ایجاد و توسعه همکاری های علمی پژوهشی مشترک...
برگزاری آزمون جامع پیش درمانگاهی
برگزاری آزمون جامع پیش درمانگاهی
قابل توجه دانشجویان گرامی : آزمون جامع پیش درمانگاهی در تاریخ یکشنبه چهاردهم شهریور ماه 1400 ساعت 10 صبح به صورت مجازی برگزارمی گردد.

اخبار ویژه

گالری

اخبار

اطلاعیه