مدیر گروه علوم درمانگاهی

استادیار
شماره تماس : 38320041-083
اتاق: 318
پست الکترونیکی

لیست اساتید به همراه مرتبه علمی

 مراد رحیمی (دانشیار)

 پیمان رحیمی فیلی (استادیار)

 مصطفی رزمجو (استادیار)

 علی قشقایی (استادیار)

 مجتبی گلی تربه بر (استادیار)

 علی اصغر مقدم (دانشیار)

 سیدحسین مودب (استادیار)

 هادی چراغی (استادیار)

 نیلوفر صیدی (استاد یار)

 

لیست کارشناسان گروه به همراه شماره تماس

ردیف

نام و نام خانوادگی

عنوان آزمایشگاه

شماره تماس

1

برزو پای برپی

درمانگاه

083-38322971

داخلی 403

2

هوشمند فرهادی

کلینیکال پاتولوژی

083-38322971

داخلی 413

 

معرفی گروه علوم درمانگاهی

گروه علوم درمانگاهی در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد. این گروه با بهره مندی از همکاری اعضای هیات علمی متخصص در رشته های مختلف علوم درمانگاهی، در بخشهای مختلف آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمت به مراجعین کلینیک انجام وظیفه می نماید. از جمله وظایف این گروه تدریس دروس علوم درمانگاهی شامل اصول معاینه دام و تزریقات، بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، بیماریهای داخلی دامهای کوچک، اصول جراحی و هوشبری، جراحی عمومی دامهای بزرگ، جراحی عمومی دامهای کوچک، بیماریهای اندامهای حرکتی، بهداشت و پرورش طیور، بهداشت و پرورش دام، بیماریهای طیور، تغذیه اختصاصی طیور، مامایی و بیماریهای تولید مثل دام، اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی دام، کلینیکال پاتولوژی، و دروس عملیات درمانگاهی و کارورزی در بخش های مختلف گروه می باشد. همزمان با فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه، از بابت ارائه خدمات بهداشتی- درمانی به مراجعین، کسب درآمد هم می شود.

لیست آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی گروه

 

درمانگاه شامل بخش­های مامایی، رادیولوژی، داخلی دامهای بزرگ، داخلی دامهای کوچک، طیور و جراحی

آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی

خانه حیوانات