گروه علوم درمانگاهی

معرفی گروه علوم درمانگاهی

گروه علوم درمانگاهی در سال ۱۳۸۹ تشکیل شد. این گروه با بهره مندی از همکاری اعضای هیات علمی متخصص در رشته های مختلف علوم درمانگاهی، در بخشهای مختلف آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمت به مراجعین کلینیک انجام وظیفه می نماید. از جمله وظایف این گروه تدریس دروس علوم درمانگاهی شامل اصول معاینه دام و تزریقات، بیماریهای داخلی دامهای بزرگ، بیماریهای داخلی دامهای کوچک، اصول جراحی و هوشبری، جراحی عمومی دامهای بزرگ، جراحی عمومی دامهای کوچک، بیماریهای اندامهای حرکتی، بهداشت و پرورش طیور، بهداشت و پرورش دام، بیماریهای طیور، تغذیه اختصاصی طیور، مامایی و بیماریهای تولید مثل دام، اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی دام، کلینیکال پاتولوژی، و دروس عملیات درمانگاهی و کارورزی در بخش های مختلف گروه می باشد. همزمان با فعالیت های آموزشی و پژوهشی گروه، از بابت ارائه خدمات بهداشتی- درمانی به مراجعین، کسب درآمد هم می شود.
 

مدیر گروه علوم درمانگاهی

پیمان رحیمی فیلی

استادیار

گروه آموزشی

تماس

تدریس

طرح های پژوهشی

مقالات و کتب

دروس ارائه شده

شماره تماس: -
اتاق: 318
پست الکترونیکی: drp.rahimi@gmail.com
ردیف عنوان
1  جلسه اول مامایی دامپزشکی (اندوکرینولوژی)
2

جلسه دوم مامایی دامپزشکی (اندوکرینولوژی)

3

جلسه سوم مامایی دامپزشکی (اندوکرینولوژی)

4 جلسه چهارم مامایی دامپزشکی (اندوکرینولوژی)
5 عملیات مامایی۱
6 عملیات مامایی ۲
7 بیماریهای تولیدمثل دام
-
 • کتب

  -
 • مقالات

  • Aliasghar Moghaddam, Ghadir Sohrabi, Hamid Kohram, Peyman Rahimi Feyli , Effect of ۶ and ۱۲ day intravaginal fluorogestone or progesterone on estrus synchronization and sexual behavior in non-breeding ewes. , ONLINE JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH , vol. ۳ , ۲۰۱۹ , pp. ۲۰۰-۲۰۵ ,
  •     Yasaman Gholampoor, Peyman Rahimi Feyli, Aliasghar Moghaddam, Samad Ali Mohammadi , Effect of gonadotropin releasing hormone on caprine spermatogonial stem cell proliferation , ONLINE JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH , vol. ۲۳ , ۲۰۱۹ , pp. ۴۲۵-۴۳۲ ,
  •     Nooshin Kazemi, Peyman Rahimi Feyli, Aliasghar Moghaddam , Effect of platelet rich plasma on lamb spermatogonial stem cell colonies. , ONLINE JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH , vol. ۲۲ , ۲۰۱۸ , pp. ۴۴۴-۴۵۱ ,
  •     Sayed hosseyn Moaddab, Zahra Minoosh Siavosh Haghighi, Afshari Safavi Ehsan Allah, Peyman Rahimi Feyli, Ali Ghashghaii , Congenital bilateral defect of ureters in a foal , ONLINE JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH , vol. ۲۲ , ۲۰۱۸ , pp. ۱۱۱۹-۱۱۲۴ ,
  •     MAHSA SHAHBAZI GHARAHGHOVINI, Aliasghar Moghaddam, Peyman Rahimi Feyli , Effect of royal jelly from nurse bees on In vitro culture of spermatogonia stem cells from pre-pubertal lambs , ONLINE JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH , vol. ۸ , ۲۰۱۷ , pp. ۴۸۴-۴۸۹ ,
  •     محیا بهرامی, پیمان رحیمی فیلی, علی اصغر مقدم ، تاثیر ویتامین ث بر القا کلونیزایی سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی گوسفند در محیط آزمایشگاه ، دانشگاه علوم پزشکی کردستان ، شماره ۲۲ ، ۱۳۹۶ ، صفحات ۳۲ تا ۴۳ ،
  •     Mohsen Solgi, Peyman Rahimi Feyli, Zahra Nikou Sefat, Aliasghar Moghaddam , Effect of insulin-like growth factor (IGF-۱) on proliferation of Ovine spermatogonia stem cells , ONLINE JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH , vol. ۲۰ , ۲۰۱۶ , pp. ۳۲۷-۳۳۴ ,
  •     Aliasghar Moghaddam, Peyman Rahimi Feyli , Effect of uterine body versus uterine horn artificial insemination on conception rates in Holstein dairy cows , ONLINE JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH , vol. ۲۰ , ۲۰۱۶ , pp. ۲۷۶-۲۷۸ ,
  •     علی اصغر مقدم, پیمان رحیمی فیلی, زهرا نیکوصفت, سجاد ضرغامی ، اثرات غلظت های مختلف ساکاروز و سرم جنین گوساله بر زنده -مانی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی بره قبل و بعد از انجماد ، فیض ، شماره ۲۰ ، ۱۳۹۵ ، صفحات ۱۵۷ تا ۱۶۴ ،
  •     عطااله زندی, پیمان رحیمی فیلی, علی اصغر مقدم, زهرا نیکوصفت ، ارزیابی تاثیر تستوسترون بر تشکیل کلونی زایی اسپرماتوگونی گوسفند در محیط آزمایشگاه ، فیض ، شماره ۲۰ ، ۱۳۹۵ ، صفحات ۲۰۵ تا ۲۱۳ ،
  •     سیدحسین موءدب, زهرا مینوش سیاوش حقیقی, پیمان رحیمی فیلی, شهرام میرآقایی ، بررسی آسیب شناسی اختلال هیپوفیز در یک مادیان ، ، شماره ۲۰ ، ۱۳۹۵ ، صفحات ۶۶۷ تا ۶۷۳ ،
  •     نادر گودرزی, محمد ابراهیم نوریان سرور, پیمان رحیمی فیلی, سعیده کاظمی ، استریولوژی بیضه در بره های تغذیه شده با مکمل آلی و معدنی روی ، ، شماره ۲۰ ، ۱۳۹۵ ، صفحات ۱ تا ۱۲ ،
  •     Peyman Rahimi Feyli, Afshari Safavi Ehsan Allah , Effect of electro-ejaculation on physiological and electrocardiographical values in Sanjabi rams , ONLINE JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH , vol. ۲۰ , ۲۰۱۶ , pp. ۱۳۶-۱۴۰ ,
  •     Peyman Rahimi Feyli, Aliasghar Moghaddam, parviz tajik, , Zahra Nikou Sefat, Mojtaba Goli Torbehbar, nafiseh Alighazi, , Effects of CSF۱ and GDNF on short-term cultivation of sheep spermatogonial stem cells , ONLINE JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH , vol. ۲۰ , ۲۰۱۶ , pp. ۱۳۶-۱۴۰ ,
  •     پیمان رحیمی فیلی, پرویز تاجیک, شیوا شفیعی, معصومه دودل, فاطمه اربابی ، تاثیر نانورشته پلی ا ل لاکتیک اسید بر القا کلونی زایی سلول های اسپرماتوگونی منجمد-یخ گشایی شده گوساله در محیط آزمایشگاه ، فیض ، شماره ۱۹ ، ۱۳۹۴ ، صفحات ۱۵ تا ۲۳ ،
  •     M Eslami, F Gharagozloo, Peyman Rahimi Feyli, M Vojgani, S Sorori , A Case of PersomusElumbis Concurrent with Visceral Abnormalities in a Holstein Calf , Iranian Journal of Veterinary Medicine , vol. ۸ , ۲۰۱۴ , ,
  •     پرویز تاجیک, محمدرضا مخبردزفولی, نفیسه علی قاضی, پیمان رحیمی فیلی, شیوا شفیعی ، ارزیابی تاثیر Follicle stimulating hormone (FSH) بر القای کلونی زایی اسپرماتوگونی گوسفند در محیط آزمایشگاه ، دانشکده پزشکی اصفهان ، ، ۱۳۹۲ ، ،
  •     پیمان رحیمی فیلی ، اولین پیوند بین گونه ای سلول های بنیادی اسپرماتوگونی منجمد- ذوب شده ی گوساله به بیضه ی موش در ایران ، دانشکده پزشکی اصفهان ، ، ۱۳۹۱ ، ،
  •     پیمان رحیمی فیلی, ناصر شمس اسفندآبادی, حمید قاسم زاده نوا, ابوالفضل شیرازی, پژمان میرشکرایی ، ارزیابی باروری حاصل از درمان با پروژسترون و GnRH در گاوهای شیری ، مجله تحقیقات دامپزشکی ایران ، ، ۱۳۹۰ ، ،
  •     پیمان رحیمی فیلی, حمید قاسم زاده نوا, ناصر شمس اسفند آبادی, فاطمه اربابی, محسن اسلامی ، مقایسه تاثیر تجویز GnRH و HCG پنج روز پس از تلقیح مصنوعی بر میزان آبستنی گاوهای شیری تحت تنش گرمایی خفیف ، مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد سنندج ، شماره ۴ ، ۱۳۸۹ ، ،
 • همایش ها

  •     محسن سلگی, موسی جاودانی, پیمان رحیمی فیلی, مجتبی خدمتگذار, وحید قاسم ابادی ,گزارش یک مورد سزارین به روش الکتروسرجری در یک قلاده سگ مبتلا به سخت زایی ,چهارمین همایش علمی سالانه دانشگاه رازی ,1392/09/17 ,ایران ,
  •     پیمان رحیمی فیلی, علی اصغر مقدم, جمیل امامی زاد, ایوب محمودی ,Successful Treatment OfaPersistent Mating-induced Endometritisand Endometrialcysts in a Kurdish Mare A Case Report ,نیما و میراث نو ,1389/02/29 ,ایران ,
  •     پیمان رحیمی فیلی, خاطره برنجیان, نوشین کاظمی, مهسا شهبازی قره قوینی, محیا بهرامی ,تاثیر ماتریکس برون سلولی لامینین بر کلونی زایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی گاو ,کنگره بین المللی تولید مثل ,1394/03/02 ,ایران ,
  •     پیمان رحیمی فیلی, علی اصغر مقدم, خاطره برنجیان, مهسا شهبازی قره قوینی, نوشین کاظمی, محیا بهرامی, عطااله زندی, رضوان سبحانی نسب, فاطمه حسین پور ,تاثیر نانورشته پلی-ال لاکتیک اسید بر کلونی زایی سلول های بنیادی اسپرماتوگونی گوسفند در محیط آزمایشگاه ,کنگره بین المللی تولید مثل ,1394/03/02 ,ایران ,
  •     محسن سلگی, زهرا نیکوصفت, پیمان رحیمی فیلی, علی اصغر مقدم ,تاثیر فاکتور رشد شبه انسولینی ۱ بر تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی بره در محیط آزمایشگاه ,کنگره بین المللی تولید مثل ,1394/03/02 ,ایران ,
  •     پیمان رحیمی فیلی, صمد علی محمدی, منا محمدظاهری, امیر امیری پریان ,تثیر ماتریکس برون سلولی لامینین بر کلونیزایی سلولهای بنیادی اسپرماتوگونی بز ,سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی ,1396/06/30 ,ایران ,
  •     پیمان رحیمی فیلی, صمد علی محمدی, علی اصغر مقدم, منا محمدظاهری ,Effect of different concentrations of colony stimulating factor-۱on induction of colonization of caprine SSCs in vitro ,دومین همایش بین المللی و دهمی همایش ملی بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران ,1396/06/07 ,ایران ,
  •     صبا تربتی, هادی حجاریان, حامد کرمی شبانکاره, پیمان رحیمی فیلی, مجتبی دشتی زاد ,تاثیر غلظت های مختلف آرژنین و رافینوز بر پراکسیداسیون لیپید غشا اسپرم قوچ نژاد سنجابی ,هشتمین کنگره علوم دامی ایران ,1397/06/06 ,ایران ,
  •     پیمان رحیمی فیلی, صمد علی محمدی, طیبه محمدی ,تأثیر فاکتور محرک رشد کلونی-CSF-۱) ۱) بر تکثیر سلول های بنیادی اسپرماتوگونی خروس در محیط آزمایشگاه ,چهارمین کنگره ملی علو پایه دامپزشکی ,1397/12/07 ,ایران ,
  •     طیبه محمدی, پیمان رحیمی فیلی ,مطالعه بافت شناسی بیضه به دنبال تجویز عصاره هیدروالکلی رزماری در موش های تحت شیمی درمانی ,هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی ,1398/02/04 ,ایران ,

لیست اساتید به همراه مرتبه علمی

ردیف اساتید مرتبه علمی
1 علی اصغر مقدم دانشیار
2 مراد رحیمی دانشیار
3 پیمان رحیمی فیلی استادیار
4 مصطفی رزمجو استادیار
5 علی قشقایی استادیار
6 مجتبی گلی تربه بر استادیار
7 هادی چراغی استادیار
8 نیلوفر صیدی استادیار
9 مریم رهروانی  استادبار

لیست کارشناسان گروه به همراه شماره تماس

ردیف
کارشناسان
عنوان آزمایشگاه  شماره تماس
1  برزو پای برپی درمانگاه  ۰۸۳-۳۸۳۲۲۹۷۱

داخلی ۴۰۳
2  هوشمند فرهادی  کلینیکال پاتولوژی ۰۸۳-۳۸۳۲۲۹۷۱

داخلی ۴۱۳

لیست آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی گروه

 •  درمانگاه شامل بخش­های مامایی، رادیولوژی، داخلی دامهای بزرگ، داخلی دامهای کوچک، طیور و جراحی
 •    آزمایشگاه کلینیکال پاتولوژی
 •    خانه حیوانات