ایمنی شناسی و ویروس شناسی

معرفی آزمایشگاه

این آزمایشگاه مجهز به دستگاه های: انکوباتور، دستگاه جوجه­ کشی، سانتریفیوژ، یخچال و...... می­ باشد که در انجام کارهای تحقیقاتی و آموزشی و انجام نمونه­ های تخصصی سرولوژی و واکنشات رسوبی در دانشکده فعال می­ باشد. فعالیت­ های آزمایشگاه شامل برگزاری کلاس های آموزشی دانشجویان دکتری عمومی و کارشناسی علوم آزمایشگاهی ناپیوسته دامپزشکی، انجام پایان­ نامه­ های دانشجویی در مقاطع دکتری عمومی دامپزشکی و انجام پروژه و طرح های تحقیقاتی تحت راهنمایی اساتید مربوطه می­ باشد.

کارشناس آزمایشگاه

 خانم فاطمه رضایی قاضی خانی

تحصیلات

تماس

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

پست الکترونیک:frezaeira@razi.ac.ir

۰۸۳-۳۸۳۲۰۰۴۱شماره تماس: 

داخلی: ۲۱۰


دروس مرتبط با آزمایشگاه

دکتری عمومی دامپزشکی

 
  • آزمایشگاه ایمنی شناسی و سرم شناسی
  • آزمایشگاه ویروس شناسی و بیماری ها
 

 کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی

 
  • آزمایشگاه ایمنی شناسی و سرم شناسی
  • آزمایشگاه ویروس شناسی
  • آزمایشگاه اصول تکنیکهای اختصاصی میکروبیولوژی

 

نمای آزمایشگاه