ریاست دانشکده

            دکتر صمد علی محمدی
                                     استادیار

تحصیلات

تماس

عضو هیأت علمی گروه علوم پایه

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی فیزیولوژی

درجه تحصیلی: DVM-Ph.D
 
 تلفن: ۳۸۳۲۰۰۴۱-۰۸۳

کدپستی: ۶۷۱۵۶۸۵۴۱۴
 

پست الکترونیک رئیس دانشکده: s.alimohammadi@razi.ac.ir

اسامی رؤسای دانشکده از آغاز تا امروز 


ردیف عنوان
1  آقای دکتر مراد رحیمی از سال ۱۳۷۱ تا سال ۱۳۷۳
2  آقای دکتر عبدالعلی چاله چاله از سال ۱۳۷۳ تا سال ۱۳۷۸
3 آقای دکتر مهرداد پویان مهر از سال ۱۳۷۸ تا سال ۱۳۸۲
4 آقای دکتر علی اصغر مقدم از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۴
5  آقای دکتر عبدالعلی چاله چاله از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۹
6  آقای دکتر علی قشقایی از سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۲
7  آقای دکتر علی اصغر مقدم از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶
8 آقای دکتر عبدالعلی چاله چاله از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰
9 آقای  دکتر یاسر شهبازی  از سال ۱۴۰۰ تا 1401
10 آقای دکتر صمد علی محمدی از سال 1401 تا کنون

پیام ریاست دانشکده


 

بسم الله الرحمن الرحیم