کارپردازی

مسئول کارپردازی

مهدی عزیزی

کارپردازی

تحصیلات

تماس

مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: متالوژی مواد

شماره تماس:۲۱۲

شرح وظایف

 
  • خرید کالاها و تحویل به انبار و مراکز ی که معین می شود و انجام خدمات برابر ضوابط مربوط حسب مورد .
  •  تنظیم اسناد هزینه خریدها و انجام خدمات وارسال آن به مدیریت امور مالی دانشگاه برابر ضوابط مربوطه .
  •  دریافت فهرست لوازم و تجهیزات فنی واداری مورد نیاز واحدها وتنظیم برنامه خرید فردی و گروهی با هماهنگی.
  •  استفاده از سامانه ها جهت خرید، مناقصه ، مزایده .
  •  اقدام نسبت به توزیع کالاها و اموال خریداری شده موجود در انباربراساس خریدهای صورت گرفته دانشکده
  •  انجام انبارگردانی پایان سال و ارائه گزارش های مربوط به نتایج حاصله
  •  انجام کلیه امور تشریفات خریدها اعم ازخریدهای داخلی و خارجی.
  •  انجام اقدامات لازم درجهت تامین کالاهای مصرفی و اموال مورد نیاز دانشکده براساس بودجه مصوب و مجوزهای صادره و آیین نامه ها و مقررات مربوط به معاملات.