کارکنان دانشکده دامپزشکینوراله پاکدل

کارشناس آزمایشگاه

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی : انگل شناسی  دامپزشکی

ایمیل : n.pakdel@razi.ac.ir

شماره تماس: ۲۱۱

انجام وظایف محوله از طرف ریاست دانشکده

  تأمین فضا و تدارک تجهیزات و امکانات و وسایل اداری جهت ارائه خدمات بهتر

  تأمین وسایل و امکانات رفاهی کارکنان واساتید ودانشجویان

 برنامه ریزی جهت افزایش کیفیت خدمات اداری و پشتیبانی

 برنامه ریزی و ارائه طرح های مربوط به کنترل و کاهش هزینه ها  و صرفه جویی در امور

 سازماندهی ، تعیین شرح وظایف ، تقسیم کار ، تعیین حدود و تفویض اختیار در بین واحدهای تابعه

 پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی

 پیش بینی نیازهای تدارکاتی دانشکده و انجام اقدامات لازم

 تایید مرخصی ومأموریت کارکنان دانشکده

 نظارت ، ارزشیابی و پیگیری حسن انجام کار واحد های ذیربط مجموعه دانشکده 

 نظارت بر امور ابنیه  تاسیسات وساختمان وفضای سبزو تعمیرات دانشکده ها      

 نظارت برنقل و انتقال اموال وسایل و تجهیزات اداری دانشکده


 سید داوود ارادتیان 
کارشناس IT (فناوری اطلاعات)

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

رشته تحصیلی : مهندسی کامپیوتر (نرم افزار)
ایمیل: d.eradatian@razi.ac.ir
شماره تماس:۲۰۲

 

 •  بررسی و نظارت بر شبکه اینترنت، اینترانت و اتاق های سانترال دانشکده و همچنین عیب یابی آنها
 •  بررسی و نظارت بر سخت افزار و سیستم های کامپیوتری دانشکده و اقدام جهت تعمیر و رفع خرابی آن
 •  حل مشکلات نرم افزاری سیستم های کامپیوتری
 •  نظارت و همچنین انتشار مطالب در وب سایت دانشکده
 •  نظارت و مدیریت اکانت های هاتسپات اساتید و کارمندان و دانشجویان دانشکده
 •  ثبت درخواست جهت ساخت ایمیل دانشگاهی برای اساتید و کارمندان و دانشجویان دانشکده


مهدی عزیزی

کارپرداز

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرگ تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: متالوژی مواد

ایمیل:

شماره تماس:۲۱۲

خرید کالاها و تحویل به انبار و مراکز ی که معین می شود و انجام خدمات برابر ضوابط مربوط حسب مورد .

 تنظیم اسناد هزینه خریدها و انجام خدمات وارسال آن به مدیریت امور مالی دانشگاه برابر ضوابط مربوطه .

 دریافت فهرست لوازم و تجهیزات فنی واداری مورد نیاز واحدها وتنظیم برنامه خرید فردی و گروهی با هماهنگی.

 استفاده از سامانه ها جهت خرید، مناقصه ، مزایده .

 اقدام نسبت به توزیع کالاها و اموال خریداری شده موجود در انباربراساس خریدهای صورت گرفته دانشکده 

 انجام انبارگردانی پایان سال و ارائه گزارش های مربوط به نتایج حاصله

 انجام کلیه امور تشریفات خریدها اعم ازخریدهای داخلی و خارجی.

 انجام اقدامات لازم درجهت تامین کالاهای مصرفی و اموال مورد نیاز دانشکده براساس بودجه مصوب و مجوزهای صادره و آیین نامه ها و مقررات مربوط به معاملات.


احسان شهبازی

امور عمومی

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: زبان و ادبیات فارسی

شماه رتماس:۱۰۷

  تحویل اقلام مورد نیاز واحد های دانشکده از کارپرداز براساس برگ درخواست خرید

 رعایت اصول ایمنی و حفاظتی و ۵S در انبار.

 رسید نمودن کالا وارده و شمارش اقلام و چک گردن با مدارک مربوط کالای وارده به انبار

 نگهداری موجودی کالا و شارژ انبار 

  ارائه گزارش موجودی انبار بصورت روزانه

  انجام  وظایف محوله از طرف مدیر مربوطهسمانه بهاری 

رئیس آموزش

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:مدیریت آموزش 

شماره تماس: ۳۸۳۲۳۱۶۹-۰۸۳

نمابر:۳۸۳۲۰۰۴۱-۰۸3

کدپستی:۶۷۱۵۶۸۵۴۱۴
 

 داخلی : 109

انجام امور انتخاب واحد دانشجویان

انجام امور مربوط به برگزاری امتحانات

انجام امور مربوط به سیستم گلستان ( شورا دانشجویی، مشروطی و ...)

شرکت در جلسات دفاع و ثبت نمره پایان نامه دانشجویان دکتری

ثبت نام و انتخاب واحد گروهی دانشجویان جدیدالورود

انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان

انجام امور مربوط به حق التدرس اساتید و کارشناسان مدعو


افسانه محمدی

حسابداری

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: حسابداری

شماره تماس :۰۸۳۳۸۳۲۹۵۴۱
داخلی : 

 انجام کلیه امور مالی دانشکده براساس قوانین و ضوابط مربوطه 

 تنظیم حسابهای دریافت و پرداخت دانشکده براساس سرفصلهای مصوب و بودجه های تفضیلی 

 نظارت بر اعمال رسیدگی به اسناد جهت تطبیق با قوانین و مقررات مالی بتول رنجبر

رئیس اداره پژوهش و کتابخانه

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: علوم کتابداری

شماره تماس: ۳۸۳۲۲۵۹۹-۰۸۳

داخلی :104

 b.ranjbar@razi.ac.ir: ایمیل

استفاده مستمر از سامانه پژوهشی گلستان ، چک واصلاح کلیه فعالیتهای مربوط به اطلاعات جامع پژوهشی اعضاء محترم هیأت علمی در دانشکده

 انجام کلیه امور مربوط به پژوهانه اساتید.

انجام کلیه امور مربوط ترفیعات اساتید.

انجام کلیه امور مربوط به پژوهشگر برتر.

 انجام کلیه امور مربوط هفته پژوهش.

 انجام امور مربوط به تبدیل وضعیت (طرح سربازی ، پیمانی به رسمی آزمایشی، رسمی آزمایشی به قطعی)

انجام  امور مربوط ارتقاء (از استادیاری به دانشیاری، از دانشیاری به استادی)

انجام امور مربوط به احتساب سنوات.

راهنمایی وآماده سازی پرونده های مربوط به جذب هیأت ممیزه.

تمام مکاتبات با دفتر جذب ، هیأت ممیزه، دفتر نظارت وارزیابی، امور فرهنگی.

 تجزیه وتحلیل داده های خام ۴ فرم نظر سنجی طبق فرمول تعریف شده وارسال به دفتر نظارت وارزیابی جهت سنجش کیفی اساتید.


آفاق صالحی

کارشناس امانات

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی: کارشناسی 
رشته تحصیلی: علوم فقه حقوق

شماره تماس: ۳۸۳۲۲۵۹۹-۰۸۳
داخلی :104
A.salehi@razi.ac.ir: ایمیل:

ارائه خدمات ­کتابخانه ای به دانشجویان،­ اساتید و کارمندان محترم دانشکده در زمینه های تخصصی و عمومی و راهنمایی مراجعین جهت یافتن­ منابع موردنیاز و در حال حاضر منابع این کتابخانه شامل ۸۰۲۶ جلد کتاب فارسی و۱۵۸۸ کتاب لاتین  ،۶۵ پایان نامه  و ۲۵۰ پروژه کارشناسی می باشد.فریبا جعفری

مسئول کتابخانه و اموال

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی : کارشناسی 
رشته : مهندسی نرم افزار

تلفن: ۰۸۳۳۸۳۲۰۰۴۱

ایمیل : f.jafari@razi.ac.ir

 تایپ نامه های اتوماسیونی و غیره حوزه ریاست و معاونت دانشکده

 ویرایش، ثبت، بایگانی  و پیگیری نامه های وارده و صادره دانشکده

 ثبت و کنترل نامه های غیر اتوماسیونی در دفتر اندیکاتور

 کنترل، بایگانی و ویرایش پرونده های پرسنلی همکاران

 پیگیری و رفع مشکل سامانه اتوماسیون اداری

 ثبت و بایگانی مرخصی اعضای هیأت علمی دانشکده


فاطمه رضایی

کارشناس آزمایشگاه

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

۰۸۳-۳۸۳۲۰۰۴۱:شماره تماس

داخلی : 210

 frezaeira[at]razi.ac.ir: ایمیلسهیلا رضوی

کارشناس آزمایشگاه

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:میکروبیولوژی
شماره تماس: 08338320041
داخلی :103
ایمیل: 

سارا فلاحی

کارشناس آزمایشگاه

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: بافت شناسی دامپزشکی
شماره تماس: 08338320041
داخلی :210
ایمیل:


صنم نیک پی

کارشناس آزمایشگاه

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
شماره تماس: 08338320041
داخلی :209
ایمیل:

برزو پای بر پی

کارشناس آزمایشگاه

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی: کارشناسی
رشته تحصیلی: علوم درمانگاهی دامپزشکی
شماره تماس:08338322971
داخلی 403
ایمیل: 
 


هوشمند فرهادی

کارشناس آزمایشگاه

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی: کارشناسی 
رشته تحصیلی:علوم درمانگاهی دامپزشکی
شماره تماس: 08338322971
داخلی: 403

لیلی داوند

کارشناس آموزش

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد 
رشته تحصیلی: مدیریت سازمان های دولتی

شماره تماس: ۳۸۳۲۳۱۶۹-۰۸۳
نمابر:۳۸۳۲۰۰۴۱-۰۸۳
کدپستی:۶۷۱۵۶۸۵۴۱۴

 • انجام امور انتخاب واحد دانشجویان
 • انجام امور مربوط به برگزاری امتحانات
 • انجام امور مربوط به سیستم گلستان ( شورا دانشجویی، مشروطی و ...)
 • شرکت در جلسات دفاع و ثبت نمره پایان نامه دانشجویان دکتری
 • ثبت نام و انتخاب واحد گروهی دانشجویان جدیدالورود
 • انجام امور مربوط به فارغ التحصیلی دانشجویان
 • انجام امور مربوط به حق التدرس اساتید و کارشناسان مدعو

مسعود خدنگ

مسئول انبار

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی: کاردانی
رشته تحصیلی:امداد و سوانح
شماره تماس: 107
کدپستی:۶۷۱۵۶۸۵۴۱۴
 • تحویل اقلام مورد نیاز واحد های دانشکده از کارپرداز براساس برگ درخواست خرید
 •  رعایت اصول ایمنی و حفاظتی و ۵S در انبار.
 •  رسید نمودن کالا وارده و شمارش اقلام و چک گردن با مدارک مربوط کالای وارده به انبار
 •  نگهداری موجودی کالا و شارژ انبار
 •   ارائه گزارش موجودی انبار بصورت روزانه
 •   انجام  وظایف محوله از طرف مدیر مربوطه

احسان امدادی

مسئول دفتر و دبیرخانه

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:  مهندسی عمران

۰۸۳-۳۸۳۲۰۰۴۱:شماره تماس
داخلی: 314
ایمیل:

 •   دریافت برنامه امور محوله  از ریاست دانشکده.
 •   نظارت و پی گیری امور دانشکده در تعامل با سازمان مرکزی.
 •  هماهنگی و تنطیم ساعات ملاقات کارکنان و اعضای هیأت علمی با رئیس دانشکده.
 •  هماهنگی تماس های  تلفنی با رئیس دانشکده و سایر همکاران.
 •  راهنمایی و پاسخگویی به مراجعین .
 •  اطلاع رسانی به اعضای شرکت کننده در جلساتی که در حوزه ریاست برگزار می گردد
 •   تهیه پیش نویس نامه های اداری رئیس دانشکده و معاونین برحسب ضرورت
 •   انجام امور مربوط به  روابط عمومی دانشکده.
 •  انجام دیگر کارهای محوله برابر دستور رئیس دانشکده

حسینعلی احمدی

مسئول خدمات و نقلیه

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی: دیپلم
شماره تماس: 108
کدپستی:۶۷۱۵۶۸۵۴۱۴
 • نظارت برعملکرد نیروهای خدمات و نقلیه
 • دریافت دستور و برنامه از مدیر امور عمومی
 • صدور برنامه و راهنمایی نیروهای
 • خدمات و سازمان دهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار

پروانه تندکار

کارشناس آزمایشگاه

تحصیلات

تماس

شرح وظایف

مدرک تحصیلی:  کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: کتابداری و اطلاع رسانی

۰۸۳-۳۸۳۲۰۰۴۱:شماره تماس
P.tondkar@razi.ac.ir:ایمیل