پژوهشگران برگزیده دانشکده دامپزشکی - دانشکده دامپزشکی

11519
پژوهشگران برگزیده دانشکده دامپزشکی

پژوهشگران برگزیده دانشکده دامپزشکی

پژوهشگران برگزیده دانشکده دامپزشکی پژوهشگر برگزیده دانشکده دامپزشکی دکتر یاسر شهبازی پژوهشگر برگزیده جوان دکتر نسیم شاویسی دانشجوی پژوهشگر برگزیده دکتر مبینا اقبالیان واحد فناور برگزیده در مرحله پیش رشد دانشگاه رازی دکتر هادی چراغی دانشکده...

 

 

 

پژوهشگران برگزیده دانشکده دامپزشکی

پژوهشگر برگزیده دانشکده دامپزشکی

دکتر یاسر شهبازی

 

پژوهشگر برگزیده جوان

دکتر نسیم شاویسی

 

دانشجوی پژوهشگر برگزیده

دکتر مبینا اقبالیانواحد فناور برگزیده در مرحله پیش رشد دانشگاه رازی

دکتر هادی چراغی

دانشکده دامپزشکی این موفقیت را به همکاران محترم تبریک عرض نموده و برای ایشان سربلندی و فتح قله های علم و دانش را آرزومند است

 

 

آخرین اخبار