1453
پنجمین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب

پنجمین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای اسب

بیماری های داخلی و عفونی، مامایی، بیماری ها و تکنولوژی تولید مثل/ جراحی، بیهوشی

محور های کنگره :


و تصویر برداری تشخیصی/ دندانپزشکی/ لنگش و بیماری های اندام حرکتی/ بهداشت، پرورش، تغذیه و رفتار شناسی/ مدیریت، طب ورزشی و سوارکاری/ پاتوبیولوژی/ علوم پایه (آناتومی، فیزیولوژی، بافت شناسی، بیوشیمی و سایر موارد مرتبط)/تبارشناسی و بیومتریک/ طب مکمل برفیزیوتراپی/ مطالعات پاراکلینیکی

 


 

آخرین اخبار