اطلاعیه معاونت آموزشی در خصوص برگزاری آزمون جامع پیش درمانگاهی بهمن ماه 1401 - دانشکده دامپزشکی

 

 

اطلاعیه معاونت آموزشی در خصوص برگزاری آزمون جامع پیش درمانگاهی

به اطلاع دانشجویان دکتری ورودی 98 می رساند که آزمون پیش درمانگاهی در روز دوشنبه مورخ 17 بهمن ماه، ساعت 11 صبح در محل دانشکده دامپزشکی برگزار می گردد. دانشجویان محترم جهت شرکت در آزمون  روز دوشنبه مورخ 17 بهمن ماه 1401 در محل دانشکده دامپزشکی حضور به عمل آورند.

آخرین اخبار