عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران یک درصد برتر جهان قرار گرفت - دانشکده دامپزشکی

دکتر یاسر شهبازی عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی در جمع پژوهشگران یک  درصد برتر جهان قرار گرفت.

براساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ، لیستی از پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر بر اساس استنادات دریافتی در سال 2022  ارائه شده و درآن لیست نام دکتر یاسر شهبازی عضو هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه رازی به همراه 6 نفر از اساتید دانشگاه رازی قرار دارد.

 این موفقیت علمی را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض مینماییم .

 

 

آخرین اخبار