نشست تخصصی بروسلوز (تب مالت) چالش ها و راه کارها

 

 دانشکده دامپزشکی برگزار میکند نشست تخصصی بروسلوز (تب مالت) چالش ها و راهکارها

 

انجمن علمی علوم درمانگاهی دامپزشکی دانشگاه رازی  به مناسبت روز جهانی دامپزشکی برگزار میکند:
نشست تخصصی بروسلوز(تب مالت) 
با محوریت چالش ها و راهکار های پیش رو با حضور اساتید دانشکده دامپزشکی و مسئولین اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه
(همراه با پرسش و پاسخ)

زمان برگزاری: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۰ الی ۱۲ 
مکان: آمفی تئاتر دانشکده دامپزشکی

  

آخرین اخبار